0

ไฮเออร์


รายละเอียดราคา :


 **********แอร์9000btu*******


ไฮเออร์ธรรมดา=14500************แอร์12000btu*******


ไฮเออร์ธรรมดา=15500รายละเอียดสินค้า :    

 

ไฮเออร์    แบบติดผนัง รายละเอียดของการติดตั้งฟรี


ขาแขวนหรือขาตั้งวางรองคอมเพรสเซอร์

รางครอบท่อน้ำยาแอร์ยาวไม่เกิน 4 เมตร 

ท่อน้ำยาแอร์ยาวไม่เกิน 4 เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน 10 เมตร

ท่อน้ำทิ้งยาวไม่เกิน 10 เมตร

ราคาค่าอุปกรณ์ส่วนเกินหากเกินระยะติดตั้ง


รางครอบท่อน้ำยาแอร์ราคาเมตรละ 200 บาท

สายไฟและท่อน้ำทิ้งราคาเมตรละ 50 บาท

ท่อน้ำยาแอร์ติดผนังขนาด 9,000-12,000 btu ราคาเมตรละ 300 บาท ,ขนาด 18,000-24,000 ราคาเมตรละ 400 บาท Btu

SKU
SKU-22ozx4zrxq22ozx4zrxq
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
14500 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน

LG แอลจี

15500 บาท